Περιγραφή

Χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ

Η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ - ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ» εδρεύει στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης και παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη καλύπτοντας όλο το φάσμα δικαίου.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες

Ενδεικτικά παρέχει υπηρεσίες στους εξής τομείς: Οικογενειακό, Εργατικό, Κληρονομικό, Αστικό, Ποινικό, Τροχαία Ατυχήματα, Μισθώσεις και Κτηματολόγιο, Απαλλοτριώσεις, Συμβόλαια ακινήτων, Εμπορικό Δίκαιο και Πιστωτικοί Τίτλοι, Τραπεζικό, Υπερχρεωμένα, Διοικητικό, Διεθνές Δίκαιο (δίκαιο αλλοδαπών - διεθνείς συμβάσεις), επικυρώσεις και επίσημες μεταφράσεις εγγράφων και διαμεσολάβηση.

Συνεργασίες

Η εταιρεία έχει ευρύ δίκτυο συνεργατών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών, μηχανικών τεχνικών και συμβούλων ανά την επικράτεια για την άρτια και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών και προάσπιση των συμφερόντων των πελατών. Σημαντικό πλεονέκτημα ώστε να απευθυνθεί κάποιος στην εταιρεία μας είναι το γεγονός ότι ο πελάτης έρχεται σε επαφή χωρίς περαιτέρω κόστος με έναν Οργανισμό που διαθέτει τους κατάλληλους δικηγόρους οι οποίοι σε καθημερινή συνεργασία παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με λιγότερο κόστος.